2014 Oromo Music Miikiiyaas Jaafar

2014 Oromo Music Miikiiyaas Jaafar

Comments

rita tadele says:

Add a message to your video

sara magersa says:

Sara_magarsaa/wooww sirraa bareeda sanyii namaaa

sara magersa says:

Sara_magarsaa woww sirraa bareeda baay’eee nuuf jiraadhuu!

Comments are disabled for this post.