Abebe Abeshu – Yaa Jaalatoo (Oromo Music)

Best Oromo music video entertainment website! that’s http://77.104.139.214/~herbalt6/OROMOMUSIC.ORG/

Comments

Jonny Feyissa says:

Guddaa galatooma warrii nu maxxansiitan wallisaa jaallataama fi kabajaama
Abbaba Abbashuu baayyeen sii jaalladhaa rabbii uumurii siif haa
kennu..hojiin atii hojjeette gudda kan nama boonsuudha..yaa Ijjollee Mandii
keenyaa Tottobaa Taddasaas waan sii argeef gammadeera hojii seena qabeessa
hojjeetanittuu baayye isiin jaallanna aniimo caalatti isiin
mararsiifadhaa…Adaraa yoo video isaanii kan biroo qabattaniis nuf
maxxansaa galataa gudda qabdu!!

Comments are disabled for this post.