Diraamaa Afaan Oromoo Walii Galan Alaa Galan 2016

Diraamaa Afaan Oromoo Walii Galan Alaa Galan 2016

Comments

Muhammad Muhammad says:

wwwwooooowow diram barumsa ufikesa qabu jabadha iiti fufaa

ye mariyem lij says:

Gallatooma ♥♥♥!!baye namatii tola itti nuuf fufa

Agegnehush Amossa says:

jabadha dhugaa keessan kenya waaqa bira male hin jiru

Amena Badhasaa A says:

galatomaaa bayee namati tolaa ittii fufaa ❤❤❤❤

Kadiir Yaasu says:

oromon of dagatee iraa hubadhu

Kadiir Yaasu says:

oromon of dagatee iraa hubadhu

Princess Hamdi says:

Bayye namatti tolaa itti nuuf fufaa

yaa rabbii naaf birmadhuuu حبوشي‎ says:

hedduu galatoomaa itti fufaaa ammalee♥♥

Amina Aa says:

Diramaa baredaa barumsaa ofii kesaa qabaa

Comments are disabled for this post.