Ethiopian oromo Music 2015 – Diaspora

Ethiopian oromo Music 2015 – Diaspora

Comments

Anwar R says:

I don't think we lost much. Ali is old and confused, Kemer and Taweel are illiterate idiots and the other two are self-hating low-life losers. I have no respect for these stupid hyenas.

Kuma Gudeta says:

fuck these hookers ….. they open their lags like a lab monkey when ever they see treat …..

Hadraa 3 says:

Kiijibidota? ummaata oromiyaa nyatani raabbii isini hakasu opidioos waaren jala demitanis raabbii isini haafixuu.oromiyaan nibillisomti ok oromiyaa biiyyaa jiituudha

Jaafar Yuusuf says:

rabbiin dhuma keessan nutti ha'agarsiisu

Oromiyaa raachoo music2015 says:

namooni kun warra umrii isani fiaxaani  kan  dhalloota haraa irra  nyaacha  jiran  wanta'e  jireenyii  isani hundii  hannafi soba maale wan  tokko  hin  beekan gara isani maale  wan  biraa hin  yaadani  maqaan  isani  booyyeedha  booyyee jechu  kan  uddaan  isa nyaatu kan  deebise of nyaatu  jedhuudha rabbii dhukkuba biyya hin  jerre isanitii hafiddu  ebola

ወዲ ክሳድ ጋባ says:

I'm sorry to see some Oromo disporas trying to divide their community. You have to see this festival as one opportunity to gather Oromos to discuss about their country and people ok, if you don't like it that is completely ok but to criticize those attended or the artists is very wrong and selfish. Don't forget that 99% of Oromos live in Ethiopia, not in diaspora ok. So, please stop dividing your community. If anything you are going to be isolated not them since they are the 99%. This kind of blackmailing never worked for others so it's better to learn from other communities' mistakes and stop dividing your communities.

Boonsaa Sabaa says:

SHAME ON THEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UMURII DHEERESSITOOTA DIINAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
THEY ARE SINGING AND DANCING ON THE BLOOD AND BONS OF THE TRUE OROM SONS AND DAUGHTERS WHO DIDED FOR THE CAUSE OF THE OROMO NATION! BAAY’EE GARAA NAMA GUBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jebril ahmed says:

eegaa hadha akkana taatanii kaleessuma maal barbaadaa biyyaa baatanii ?/ adaa isinii garaaf oliifi gadi sochootanii?
amma isinittii barree jiraa
sabni baldhaan
isinii malees nama baayyee qaba oromoon
deemaa faffaca'aa

ramzi nure says:

This is a hisorical mistake

taliila gurraachaa taliila says:

wayyoo wayyoo yaa waaqaa maal nu dhagesifta

Shafo says:

Kijiibitoota maqa ummaata oromootin daldaalaachu dhiissa.
Opdo ummaata hujii fafaa wojjiin lafa dhiitu dhissaa. 

Siddisee Barii says:

"Kottaa garaaf hiriirraa Oromiya Gurgurraa " Gantoota sabaan 

oromian tube says:

Go to hell all of you!!!

laalisee takkelee says:

Ijaartan duutan yaa waarra garafii bitamtuu kijibdotaa biyyon isiini haa nyatuu 

Comments are disabled for this post.