Habtamu Lamu & Yanet Dinku Afaan Oromo music

The land of beauty. and these are beautiful people and the cultural dance (shaggooyee) look at the background scenes to see how amazing this land is, god bless oromiya and it’s great people.

Rufa Film Production

Comments

Lelo Smart says:

Idddoon kun yoon dogongoruu baadhe naannoo gaara Mul'ataa Dabbaal jala natti fakkaata.

Hajj 2003 says:

This land is my land beautiful land. and these are my beautiful people and my cultural dance (shaggooyee) look at the background scenes god bless oromiya and it's people.

Abyssinia Ayele says:

sounds like shit to me

An - sin says:

Wow! Hedduu dansaadha. Clip akka bareedu kan taasisu script dha. Script qophaayetti lubbuu kan horatu Director. Rakkoon Clip ykn Movie script seeraan qopheessuu dadhabuu fi Ogeessa dhabuudha. 

Mosisa Bero says:

I like this music, it is interesting!

Gf Gd says:

Adaan ofi faaya ittiin bonna arraas borus galatoma artistota kenya

Mabaanboy I “Spearheader” Mabaanson II says:

 
The best of Galla tribe ( Oromo people) in dhirre dhawaaaaaa Ethiopia

Abdeta Seba says:

boo shaggoyyee taphatan akkana yookiin ifumarraa dhisuu dha.Habtamun warreen sirrii filachuu isatini kan sirbi isaa toluu dandaheef warreen kaniis namoota shaggoyyee taphachuu dandahu kan sirrii haa filataniin yaada kiyya.

Nurala abera says:

keep it up sabona and sabontu bayye namatti tola

Sisay Genete says:

GALAATOOMAA ART OROMO BAYYEE BAYYEE NAMAATTI TOLAA  ITTI FUFA 

kifukoo banchu says:

sabona oromoo ulfadhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

United Snakes of America says:

anni oromoodha, oromuumma kiyyaanin boona. atti hudduu bani

biniman adugna says:

Wow itti fufa baredawankoo

Badri Adam says:

Cush/ kush. That our decendant.

Comments are disabled for this post.