Hachalu Hundessa – New Oromo Music 2016

“Maaf wal sakaalla?”
Sirba Hacaaluu Hundeessaa

Comments

brother ali G says:

I am proud of u fan

Oromo mashallah mashallah mashallah Rs ormiya says:

wwwwwwwwwwwoooo bayy,eee dhugaa jetee yaa lencaa

Zemzem Areba says:

sabonaa oromoo

OROMIYaa Biyya koo Ambo says:

Jabadhu leecnaakoo 

Mesi Tesfaye says:

woooooow dhugaketii jiradhuu qomokoo ijaa dinaa sirraa haa qabuu rabii Sabona kenyaaa❤❤❤❤❤❤❤

Siifan Naggesa says:

dhugaadha nuuti kan waalif yaadu dhabnee waal saakaalee wal dhibnee
galaatoomi Haacaaluu hayyuu keenyaa

Tahir Abdusamd says:

hachaluu sanyii goota.umrii dheeradhu.dhugaa keeti. dhiisi dhiisi wwww

سارهه الحربي ناهي says:

dhugaa jetee baay'ee namati tolaa sirbii keee

سارهه الحربي ناهي says:

Wwwwwwwwwwwww baayy'ee namati tolaa galatoomi

Mariam Mw says:

oromon too nii bilisomataa abdii raabii dubaayii iraa

Zenebu Gebertsadik says:

wwww dhugaa jette sabona oromo jiradhu!!!

Zom Zom says:

wooowwwwwwwwww

Kadir Siraaf says:

wwwww dhugadha nuuf jiradhu lencca koo

Taskeen ahmmad says:

wow www www www hachaluu sirbaa kee baay'ee jalaadha nuu sirbuu keetif baay'ee galatomi isiin jalaadha anii sadiyaa saudi Arabia irraa umrii dheeraa siif hawaa

Tebeley Adds says:

in true frome heart thank you

Tebeley Adds says:

habebe shekurane

Tebeley Adds says:

love my boy ferade oromo nwe illove oroma

Comments are disabled for this post.