Jitu Danye – Ogeessa Onnee Madaa

The best new Modern Oromo music,  NEW (Oromo Music 2015)

Comments

Amir Rana says:

attii namaa hin jiruu natii himii garaa koo sirraa tolee 

‫بmariyد ريه‬‎ says:

attii namaa hin jiruu natii himii garaa koo sirraa tolee 

TBoy wolli says:

Amazing voice but the way she dressed didn't go with song no hate.


Feyiftu Tolosa says:

Gerat continue . Woooow ogeessa onnee madaa. Dhugaa keeti. Jabaadhu gaarii dha. 

Rahimaa Hajii Galatoo fine Rahimaa Hajjii Galatoo says:

Bayyee takkaa namatii tolaa jabadhu

Genet Gudeta says:

Jabbadhu!

Kadija Sabontuu Oromo says:

Masha alla qalbii nama fudhaa!!!!!

Milko Asunti says:

Jadhu bay'ee namati tolaa akkanumati iti dabli. 

Abzu Alzadjali says:

Wow nice song $ style 

Sumaa Kadiir says:

Woow woow

ayantu Amanu says:

Homajudhu jabbadhu

Sada Tamam says:

Wowu jittu bayye midhaga sirbi kw ogesa onne madda walanisi kanke adda jalale ko aferera asumasauditi kanargamu A..A

mjyunis says:

23 devil dislike this great song 

Yuniemojangswahciketik Swahciletik says:

Baay'ee namati tola

Rahima umar says:

Isin jalana sabontota oromo.

Nimoonaa Borii says:

Jabaadhu Gaariidha!!

BOBASA HUSEN says:

halan bareeda jabaadha

Amanuel Tamiru says:

relly nice video!!

Zaenab Zaenab says:

Dansadha

Tolesa Fufa says:

nice style

Mahuui Dyurjyu says:

Baay'eegaariidha namati tola baay'ee nama gammachiisa jabaadhu akkumakanaan itti fufi 

Halima Hussen says:

Jitu Danye – Ogeessa Onnee Madaa *NEW* (Oromo M…: http://youtu.be/IF9xXps-p7k

Comments are disabled for this post.