Kadija Haji ft. Ibrahim – Tirrii **NEW** (Oromo Music 2015) – OTV

Check http://www.oromp3.com/ for more Oromo music, comedy, drama & MP3 Songs.

Comments

Oromp3 says:

Kadija Haji ft. Ibrahim – Tirrii **NEW** (Oromo Music 2015) 

Hajj 2003 says:

Kharayuun Akkanatti Aadaa teenya dagagsaa, galatoomaa wonderful.

Homo Erectus says:

Uffati keessan bareedaa dha. Sirbi keessan garuu wanta bara 2015 tti
sirbamu osoo hin taane wanta bara 16015 sirbamuun itti ture dha! sorry.

tommy kamota says:

ee dulli sirbaaf oli ka,ee ee sirbee dharraa yoom bayee aada koo siin
boonaa yoomu nuuf jiraadha horaa bulaa

Amina Dube says:

I love you my culture so much,kadija you are the best oromo singer keep it
up sis……….

hanan hanoon says:

Mashallaah tabarakallah sabbontota oromo nuf jiradha issin bonna yomiyu
akkaanumatii itti nuf fufaa

Boontuu Tiyyaa says:

As wr wb akkana goototo oroomiyyaa akkana saba kiyyaa namatti toltan akka
maalee ittii fuufaa nama gammachisaa

Saba Koo says:

Wow that’s wonderful music

Abdii Jimma says:

Wow bayee namatii tolaa itii fufii hamalee

fu'ee oromo says:

imaan jemal….. baay’ee gaaridha!. fuee ugaaz

Radiya Kadir says:

Akkana kaa Oromtiti akkanumti Iti fufi…. So beautiful

ahmed baalee says:

sirbi kun sirba aadaa oromoo arsiiti.gosti sirba kanaa OLOLEE jedhama.kan
inni taphatamus wayta fuudhaa fi heerumaa yoo tahu gara warra hintalaatti
sirbaan gurbaa hintala fuudhuu ,gosa isaa,hamoommota isaa sirba kana
keessatti arrabsuun goreessanii akka inni morkaan hintala horatu godhu!!
arsiin lafa baldhaa dangaa shawaarraa haga booranaatti ,daangaa
sidaamaarraa harargetti dhaabata.sirbi kun baay’inaan oromoota arsii gara
kaaba baaleetti taphtama.naannoo
shashamannee,kokkossaa,kofole,hadaabbaa,…… siba kana buuchoo walitti
rukutuun taphatama. ijoolleen tun akka gaaritti taphatte.galata guddaa
qabdi,EEEE AKKAS!!

Tahir Adam says:

Guddisee nama gammachiisa. Ija nyaaphaa isin haa dhabdu. Itti fufaa.

Yuniemojangswahciketik Swahciletik says:

Galatooma heddu namati tola

Abdo Kasim says:

Arsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Adan Ado says:

Best of the best

Samira Naser says:

0538601227

tommy kamota says:

amazing wow 

umer.D tufa says:

amazing keep it up 

Darartu Gudata says:

Check out this video on YouTube:

abdulmalik Ahmad says:

Olqabaa olqabnaa aadaa teenya jabessa.

Shams Sham says:

Wow

fu'ee oromo says:
mere Mazaret says:
Fiixabaas-Oromiyyaa Oromiyyaa says:

Comments are disabled for this post.