**New** Oromo/Oromia Music – Abbush Zallaqaa

Oromo Music

Comments

MegaBlacky2010 says:
yasin mohammed says:

sirba kana hedduub jaaladhe….abush jajjaabadhuu kanumaan ittii fufii siin
jedha…..waa hedduu naa yaadachiisee…irraa deddeebi’ee caqasa
turee….abush umrii dheera

Gaffar Awad says:

Maal maliiykn mala malii..abush Z.haata’u malee Rufa film production kana
hojjanne.
Maalumaafuu hojiin gaariin dhageetii gaarii qaba.
Sirba aaadaaaaa warra jimma oltumeef gad tumee waliin turtii taasisaati
ittin booharaa. Abush Guddoo gltoomi!!!

Qulifi Takkiti says:

great video!!
can you please tell me which software do use to make videos?

Jamil Raya says:

Galata gudda qabda Abush keenya ………/ olfuudhaaka ijollee jimma
hehehehehe jedhikaaa akkasibboo

MegaBlacky2010 says:
Jamil Raya says:

Aboo uffannan aadaa oromoo akkamittin bareeda isin jaaladhaa

Ibrahim Kache says:

**New** Oromo/Oromia Music – Abbush Zallaqaa: http://youtu.be/ucuJOW2u6sM

Sarkis Ghaleb says:

Comments are disabled for this post.