OROMO GOSPEL : Na deebisi

Faarfattoota W.G.W.Gullallee Finfinnee Gurmuu “A”

Isaiah 25:8King James Version (KJV)

He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the Lord hath spoken it.

Comments

Fayii Tube says:

Check out this video on YouTube:

Daru Debele says:

Saudirra baay'ee namatti tola ebbifamaa kana caalaa.

Atinaf Jimata says:

Eebbifamaa Maammeko
Dhugaadha baayyee namatti Tola
Keessanamaa kan haaressuudha
Baayye eebbifama
Baayyee isin yaadera

Gashaw F. Tollessa says:

Eenyuutu qofaasa jiraachuuf humna qaba? Enyuutu ofii iss jiraate har,a ga,e? Anii kan kooti kaniin jedhuu waan tokko ille hin qabu. Anaan kan n gargaare Gooftaa koo dha. Iyesuus koo si haa galatuu. Boriifis humnaa koo sin abdadha.

BRB W says:

EEBBIFAMAA!!

diribe beyene says:

Waqaayyoo gooftaan dadabaalee isiin haa eebbisu. Waqaayyoo hunduma keenya gara hubannaatti nu haa deebbissu. Ameen


lomeee e says:

Thanksforyouremail

lomeee e says:

Hindaandausimaalejirraachu.hindaandausimaaleekoophaakoo.

lomeee e says:

Naadeebisigaaraahubaanati
Akkaanwaaligaalufyaadaakeeti.

lomeee e says:

Nadeebisigaarayaadakeetiakkanwaali
Gaalufyaadaakeeti.

lomeee e says:

Eyyendhugaagaarawaaqaayo
Debbiunbuaqaabaawaantaaborrudaarbufjeedhedhaamaugarinafhintau.
Saudirra.

Comments are disabled for this post.