Oromo gospel song 2015 – Taammiraat Tazarraa

The newest Oromo gospel song’s of 2015 – Faarfataa Taammiraat Tazarraa…

 

Comments

mazen saif says:

Irra dedeebieuman dhageefadha oh quufun dadhabee atti nama essatti?

Lomiidiriba Diriba says:

Waqqayyoo guddan isii haa ebbisu….akkam godhen sii dagaadha jalalii kee
naaf adda.!!

Amanuel Eyasu says:

Ayyannaa akkasi waldaa kiristana kennuf galaani sif hayita’u jechaa yaa
Waaqayyo,nama kee kanafis ayyannikee amma iyyu daddabale ha baay’atu

Tokkicha Obsa says:

Ebbifaamii tame goftaan kanaa callatti ayyana isaa siif haa bayyisuu

Dazma Phkne says:

God blsse you

Ager Bersisa says:

Akkam godhen dagadhaa aleluyyya
God is good ol the time
god bless you eebbifami dacha dacha 

sadeq hubbe says:

Ebbifamii Tammee waqaayyoo amale dabale sii haa ebisuu Ameen. 

Jesus Tadu says:

Garmaale leyyauu sittu naa oliifaate yesus Thanks jesus ohohohooh Thanks
jesus!!!!!!!!!!

Ager Bersisa says:

Akkam godhen dagadhaa aleluyyya
God is good ol the time
god bless you eebbifami dacha dacha 

sadeq hubbe says:

Farfaana ketii ebbifamne amalee maqa waqaayyoon nama ebbaa ta’ii gooftaan
umurii dheraa sif haa latuu nuuf jiradhuu dachaan Ebbifamii alaluyaa bless
more and more Ebbifamii!!!!!!!

Five Book says:

Sirrii kaan anna yadduu sii qofàn qabani
Dacha 

Jesus Tadu says:

Bless you more and more !!!!!!

sadeq hubbe says:

Olmaa attii naf oltee argee jiraa waan bayee issaa haleluyaa Ebbifamii
bless you more and more Ameen! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gifthi gifthi202 says:

waaqayyo daachaan dabale sii aa ebbi suu taamme

Ma Ma says:

waqayyoo waqarraa sii haa ebbisuu tammee
ebbifamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. ammmeeen
allellluuuyyyaaaaaaaa farfannan keetiin jirenyii gadee gamaderaa ebbaf
ta’ii God bless you more more tammee 

Comments are disabled for this post.