Oromo Gospel Song-Desta Hinsarmu

Oromo Christian Song
Share and be blessed!
Comment! Like! Share! Subscribe!

Comments

Hika Tola says:

Hojiin kun akka hojii oogummaa tokkootti baayyee gaariidha. Abbaan hojii kanaa gama tokkoon irratti yaadee kan hojjete fakkaata. Jabaadhu, jajjabaadhu jechuu barbaada. Garuu mee waan tokko;
Oofi qaalluu Oromoo Maccaati. Faarsaa warra wangeelaa keessatti mullachuunsaa narifachiiseera. Aduun umrii waggoota miliyoonotaa qabaachuunshees faarsaa wangeelaa keessatti dhagaùun waan raajiiti. Guddinnikeenya garamitti akka taè yeroon ilaalu, nangammadaafi nangaddaakoo hinbeeku.

Dessalegn Mirkena says:

jiraadhu!!!

Rose ebbifami tame Rooze a says:

Ameeeen guda eebifami dasta wow farfana humna qabu goftan itin ya fatu 

bontu Emru says:

waaqayyo Ayyana isaa ittisf addabaluu

diribe beyene says:

WOW! VERY INTERESTING. VERY MATURED, BIBLICAL, ATTRACTIVE AND BLESSING. GOD BLESS YOU DESTA
DABALEE AYYAANNI SIIF HAA BAA'ATU.

Abdin jirra funduraakoo says:

Waqayyoo goftaan kana calatii dibatasaa sif habayisuu bay'ee namatti tolaa

Gech Gezahegn says:

jirenyaa bara baraa siif haa kenuu namaati tolaa

Abdii Borii says:

Oromo Gospel Song-Desta Hinsarmu: https://youtu.be/9thewwIDid8

Gerba Leta says:

Waqayyoo isiin yaa e'ebisuu hunda keessan Dastaa!

Gifthi gifthi202 says:

waqayyo gudda sii'aa eebbisu


Comments are disabled for this post.