Oromo gospel song new 2015 Tsaggaa’ee Ermiyaas

Yaadni kee Mishaadha Anaaf

Comments

Kemal Yasuf says:

Dhuguma yaadni waaqayyoo mishaa dha! Eebbifami.

Dazma Phkne says:

Goo blsse yoe

ababo tolasa says:

Wow ayyanasa itti siif ha dabalu

Good Sara Dhddh says:

Yaanni kee mishadha

Good Sara Dhddh says:

Oromo gospel song new 2015 Tsaggaa'ee Ermiyaas: https://youtu.be/MCQqTFqt2Ng

Good Sara Dhddh says:

Oromo gospel song new 2015 Tsaggaa'ee Ermiyaas: http://youtu.be/MCQqTFqt2Ng

boriif abdi says:

God bless u man of God!!!'

Mosisa Diba says:

Thank you GOD BLESS YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tamirat Alemayehu says:

waaqayyoo sii haa eebisuu.

girma beyecha says:

Yaadni kee mishaadha anaafi yoomuu waaqayyookoo. Gooftan koo si yaa eebbisu Tsaggaa'ee

Lati Hunde says:

hiyyeessaaf ati abbaa taata

Abera Jabessa says:

Gooftaan koo sirritti si haa ebbisu baay'ee namatti tola.

Comments are disabled for this post.