Shukri Jamal – Garaan Obsa Dhabe (NEW-2015 Oromo Music)

Keep Checking back to http://77.104.139.214/~herbalt6/OROMOMUSIC.ORG for more Oromo music & MP3 Songs.

Comments

Tirashu Dube says:

Wowwwwww bayye namatii tola jabadhuu Yaa lencha oromoo .nufii jiradhu sabbona oromoo bayye sijalana .

nur aduan says:

Sanyii lecaa 

Mimi Addis says:

Wow yaa sanyii Lencaa sirbii kunii bayee namati tola akka qabso sabaa oromo cimu kan godhu. Yoo bilbilsomone yadano nuf ta'a bayee galatomii

GAMMACHUU TARFAA says:

Ati nuuf wallisaa qofaa osoo hin taanee "siidaa"egree dhalootni oldhufaa fakkeenyakeefi ergaa gamakeetiin dhaloota jijjiiraa jiru ,haala gaddaanis ta'e gammachuun,bo'ichaanis ta'e koflaan ergaa walleekeeti fudhannee waan hedduu yaadachaa,barachaa,raawwachaa jirraa.Shukrii keenya,ati ammayyuu nuuf eenyu akka bakka buutu akka kootti ibsuun dadhabaa jira.Ammayyuu nuu jiraadhu!hamtuu sirraa qabee hawwiikeenya bira rabbi nuhaa dhaqqabsiisun jedha!

Zumera Bula says:

Zuaraa kaliil saud arabia jiddarra jabaadhu yaanni kee namatti tolaa rabbi si waliin haa jiraatu 

Genet Assefa says:

GARAAN OBSA DHAABE. JIRAADHU LAAMI KOOOOOOOOOO

rukiya kassim says:

It's moving 

Abdusamad Abdulahakim says:

Wowo nice music hedduu namaa tolaa 

jai kumar says:

Woww nice music ♥♥

kemal bekera says:

Jechoota itti si ibsutu natti hirrata. Nuuf jabaadhu

Comments are disabled for this post.