Warite Furi – Safuun sodaadhe (Oromo Music)

Check http://www.oromp3.com/ for more Oromo music, comedy, drama, film, movie & MP3 Songs. Best Oromo entertainment website!

Comments

milkihunduma gela says:

Dhugaadha,safuu haa sodaannu marti keenyayyuu.

Fatehakamar Kamar says:

Baayyenamatitola.jabaadhu
Safuu keenyanieeganna.

solomon tadesse says:

jiraadhu! lalisi! ati goota!

Sai Jo says:

Baaye bareda sirbikee nuuf jiradhuu

Wasim Akram says:

Abdurro hajjii dursa akkam warite sirbii kan kee hundinu baayyee nati tolu
ergan isas bayyee garidha
Akanumatti wan garri sirra enna very very nice kuweit irra

Alamitu Jamal Robe says:

Alamitu Jamal Robe wow baye namati toola sagaleni kee jabadhu anuma iti
fufi garmale nama gamachisa sirbi kee jabadhu yaa habibaati suodi Arabia
irraa

Omer Husen says:

Can that play Good Thank warite furi. I’m they Happy play!!

hajitua9 says:

Nice song keep it up

magarsaahmed11 says:

Heduu nati toltaa waan tahef hin bekuu barduu

intheworldofcars says:

Bareedu Oromia

fundurkotole says:

well done, thank you Warite

aliyyi mamu says:

Ati waan bareeda sirbita osoo qulla tauubaatee intalti Arsii gaacheni isii
uffata.Atiif Kadiijalee osoo akkuma aadaa keenaa yookaa islaamaa uffatanii
sirbitanii bareeda yaboo aadaa Arsi’ii keesa ka ufafoo funqur jedhaa
urruuban hinjiru Arsiin gadhinjedhu mataa olqabate harka olkaasee sirba
mee jabaadhaa

Comments are disabled for this post.